Mgr Jacek Ślósarz - dyrektor ZSO w Myślenicach

 

 

Almalo - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach

 

 

e-mail: jacekslosarz[at]interia.pl, zso[at]almalo.edu.pl

 

http://www.mapy-polplan.pl/mapy.php?mapa=myslenice&lat=218511.038&lon=567883.0647

 

Dane z naszej stacji meteorologicznej dostępne są pod adresem: http://rainbow.ftj.agh.edu.pl/mche/station/s003/

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DYREKTORA:

Udanych wakacji!

*

Egzaminy poprawkowe odbędą się według harmonogramu:

·         2017-08-28 godz. 9:00 - egzamin poprawkowy z przedmiotów: język polski, język niemiecki, historia,

·         2017-08-29 godz. 9:00 - egzamin poprawkowy z przedmiotów: matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*

Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej:

·         2017-08-29 o godz. 10:30,

·         2017-08-30 o godz. 9:00.

*

Regulamin rekrutacji uczniów do programu Małopolska Chmura Edukacyjna; regulamin 2016-1-2017

*

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży– ubezpieczenie szkolne: OWU

*

Sprawozdanie z pracy nauczyciela 2016-2017: spraw

*

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie - raport z wyniku kontroli: http://bip.krakow.rio.gov.pl/?a=4042

*

Raport z wyniku ewaluacji zewnętrznej: http://kuratorium.krakow.pl/user/2012/4/b2012041919.pdf

*

Numer rachunku Rady Rodziców:
B.S. O/MYŚLENICE 84 86190006 0020 0004 4033 0001 

Obsługę finansową Rady Rodziców zapewnia Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska.

 

Warto odwiedzić: *ALMALO* Serwis internetowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

 

© copyright 2003-2016 by ZSO w Myślenicach.